Pastorielaan 4b, 9244CA, Beetsterzwaag
0512 760168
info@po-opsterland.nl

Alle kinderen een optimale ontwikkeling, daar gaan we voor! 

RESPONSIVE DESIGN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

SUPER FEATURES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

DRAG AND DROP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

LOREM IPSUM DOLOR

Brand new WordPress theme with unlimited power and customization possibilities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

GET STARTED NOW
Voorbeeld Aanpak

Basisondersteuning

Dagelijks geven onze leerkrachten onderwijs aan onze leerlingen in Opsterland. Daarbij houden zij rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad [zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp] en van de afspraken die door besturen zijn gemaakt. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:

1. Onderwijs

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen

2. Begeleiding

Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld
De school draagt leerlingen zorgvuldig over
Ouders/verzorgers en leerlingen zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning 

3. Beleid

De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingondersteuning 
De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld
De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingondersteuning en past het beleid zo nodig aan 

4. Organisatie

De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur, gebaseerd op de principes van HGW/HGPD
De school heeft een effectief ondersteuningsteam

Deelnemende Scholen 

Overzicht Basisscholen

Bakkeveen
CBS Betrouwen
OBS De Oanrin

Beetsterzwaag
CBS De Paedwizer
ODS De Trime

Frieschepalen
PCBO Rehoboth
ODS De Skâns

Gorredijk
PCBS De Librije
OBS School Loevestein
OBS Flambou/Trimbeets

Hemrik
OBS De Bôge

Langezwaag
OBS De Wjukslach

Lippenhuizen
OBS De Flecht

Luxwoude
OBS De Hoekstien

NijBeets
CBS De Arke
OBS De Jasker

Terwispel
OBS ’t Ambyld

Tijnje
CBS De Rank
OBS De Pols

Ureterp
CBS De Opdracht
OBS De Twirre

Wijnjewoude OBS it Twaspan

Join us! It will only take a minute

Ons Team

There are number of instructions to be followed at the time of refilling an inket cartridge. So whenever your printer ink runs dry you need to follow the below steps for inkjet cartridge refill.

Riemke de Groot

Coördinerend intern begeleider

Jellie Wagenaar

Gedragsspecialist en SVIB

Ymysiet Anema

Orthopedagoog

Neem Contact op

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

Adresgegevens

Telefoon:

0512 760168

Email:

info@po-opsterland.nl

Adres:

Pastorielaan 4b
9244 CA Beetsterzwaag